25 of 43

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/082046 (15) 05.10.2013 (18) 05.10.2018
(22) 05.10.2013 (73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ANITEX" ANITA KORZEKWA, ul. Gminna 10, PL-42-221 Częstochowa (PL) (86)(87)(88) PL,EM (89) PL (74) KORBELA Anna, "AAK" KANCELARIA PRAWNA i PATENTOWA Anna Korbela radca prawny rzecznik patentowy europejski rzecznik patentowy ul. Kilińskiego 30 lok. 2, PL-42-202 Czeştochowa (PL) (72) 1-2: KORZEKWA Anita, ul. Gminna 10, 42-221 Czestochowa, Poland (28) 2 (51) Cl. 12-12 (54) 1.-2. Parts of baby carriage or stroller / 1.-2. Parties de landau ou poussette / 1.-2. Partes de cochecito o sillita de niño (81) III. EM, UA (45) 11.04.2014