24 of 43

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/081682 (15) 06.08.2013 (18) 06.08.2018
(22) 06.08.2013 (73) JAROSLAW PRZYBOROWSKI, ul. Pomorska 8/2, PL-61-619 Poznan (PL) (86)(87) PL,EM (89) PL (74) Anna Cybulka, PORAJ Kancelaria Prawno-Patentowa Sp.z o.o. ul. Roosevelta 11/8, PL-60-829 Poznań (PL) (72) Jaroslaw Przyborowski, ul. Pomorska 8/2, PL-61-619 Poznan (28) 1 (51) Cl. 05-05 (54) 1. Textile fabric / 1. Tissu textile / 1. Tejido textil (81) III. UA. (30) 06.08.2013; Wp.21337; PL (45) 07.02.2014