24 of 1845

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/074034 (15) 16.07.2010 (18) 16.07.2015
(22) 16.07.2010 (73) BELLA-PLAST SP. Z O.O., ul. Dluga 86, PL-05-075 Wesola k/Warszawy (PL) (86)(87)(88) PL,EM (89) EM (74) PATPOL Sp. z o.o. ul. Nowoursynowska 162J, PL-02-776 Warszawa (PL) (72) JASTRZEBSKI Przemyslaw, ul. Bukowa 12, PL-05-075 Warszawa; MARCZAK Wieslaw, ul. Rzezbiarska 67, PL-04-620 Warszawa (28) 2 (51) Cl. 25-01 (54) 1. Inner rustication angle; 2. Outer rustication angle / 1. Angle interne de bossage rustique; 2. Angle externe de bossage rustique / 1. Ángulo interno de almohadillado rústico; 2. Ángulo externo de almohadillado rústico (81) III. EM, TR, UA. (30) No 2: 20.01.2010; W-118724; PL; No 1: 20.01.2010; W-118725; PL (45) 30.11.2010