25 of 759

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/072166 (15) 12.08.2009 (18) 12.08.2019
(22) 12.08.2009 (73) HANSA METALLWERKE AG, Sigmaringer Straße 107, 70567 Stuttgart (DE) (86)(87)(88) DE,EM (85) EM (89) EM (28) 2 (51) Cl. 23-01 (54) 1.-2. Mitigeurs pour lavabo / 1.-2. Mixing faucets for washbasins (81) I. TN. III. CH, HR, TR, UA. (30) 12.02.2009; 001087522; EM (45) 28.02.2010