14 of 5040

Dépôts publiés selon l'Acte de 1960 /
Deposits Published Under the 1960 Act /
Registros publicados en virtud del Acta de 1960

(11) DM/061570 (15) 30.09.2002 (18) 30.09.2017
(73) SOLDI, BARBARA, Via P. Durio, 1/A, I-28010 Alzo di Pella (NOVARA) (IT) (86)(87)(88) IT (74) Ufficio Internazionale Brevetti, Dott. Prof. Franco Cicogna Via Visconti di Modrone, 14/A, I-20122 MILANO (IT) (28) 6 (54) Robinets et douches / Faucets and showers (51) Cl. 23-01, 02 (81) BX, CH, DE, FR, GR, IT (45) 30.11.2002