1 of 53

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/084303 (15) 27.08.2014 (18) 27.08.2019
(22) 27.08.2014 (73) AB PLAST APS, Skolemarksvej 12, DK-3220 Tisvildeleje (DK) (86)(87)(88)(85) DK,EM (89) DK (74) DAHL Herning A/S Kaj Munks Vej 4, DK-7400 Herning (DK) (72) 1: AB Plast ApS, Skolemarksvej 12, 3220 Tisvildeleje, Denmark (28) 1 (51) Cl. 12-16 (54) 1. Pair of mudguards / 1. Paire de garde-boue / 1. Dos guardabarros (81) III. EM, NO (45) 12.09.2014