25 of 32

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/073432 (15) 14.04.2010 (18) 14.04.2015
(22) 14.04.2010 (73) WARSZAWSKIE ZAKLADY ZIELARSKIE HERBAPOL PRZEDSIEBIORSTWO PANSTWOWE, Ul. Olowkowa 54, PL-05-800 Pruszkow (PL) (86)(87)(88)(85) PL,EM (89) PL (74) Mariusz Kondrat, KONDRAT Law and Patent Office Al. Niepodleglosci 223/1, PL-02-087 Warsaw (PL) (72) Danuta Smak, Ul. Olowkowa 54, PL-05-800 Pruszkow (28) 1 (51) Cl. 09-03 (54) 1. Packaging for pharmaceuticals / 1. Emballage pour produits pharmaceutiques / 1. Embalaje para productos farmacéuticos (81) III. AM, GE, KG, MD, RS (45) 31.05.2010