1 of 1626

Dépôts publiés selon l'Acte de 1960 /
Deposits Published Under the 1960 Act /
Registros publicados en virtud del Acta de 1960

(11) DM/064027 (15) 06.05.2003 (18) 06.05.2008
(73) G. INVEST S.R.L., Via Privata Maria Teresa, 11, I-20123 Milano (IT) (86)(87)(88) IT (74) Porta, Checcacci & Associati S.p.A. Via Trebbia, 20, I-20135 Milano (IT) (72) Giorgetto GIUGIARO (28) 1 (54) Car / Voiture (51) Cl. 12-08 (81) CH, KP, LI, MC, MD, ME, RO, RS, SI, UA (45) 31.08.2003