11 of 4206

Dépôts publiés selon l'Acte de 1960 /
Deposits Published Under the 1960 Act /
Registros publicados en virtud del Acta de 1960

(11) DM/055710 (15) 06.03.2001 (18) 06.03.2016
(73) FERRARI S.P.A., Via Emilia Est, 1163, I-41100 MODENA (IT) (86)(87)(88) IT (74) STUDIO TORTA S.p.A. Via Viotti, 9, I-10121 TORINO (IT) (72) RAMACIOTTI Lorenzo (28) 1 (54) Car / Automobile (51) Cl. 12-08 (81) BG, BJ, BX, CH, CI, DE, FR, GR, HU, KP, LI, MA, MC, MD, ME, MK, MN, RO, RS, SI, SN, SR. (30) 12.09.2000; TO2000O000222; IT (45) 31.05.2001