14 of 22

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/070357 (15) 16.05.2008 (18) 16.05.2018
(22) 16.05.2008 (73) VOLVO LASTVAGNAR AB, SE-405 08 Göteborg (SE) (86) EM (87) n/a (88) DE,EM (89) EM (74) VALEA AB Lindholmspiren 5, SE-417 56 Göteborg (SE) (72) Asok George, Volvo 3P, Product Design, Dept. 26 800, Abn, SE-405 08 Göteborg (28) 3 (51) Cl. 26-06 (54) 1. Headlamp; 2. Direction indicator; 3. Lamp glass / 1. Phare; 2. Clignotant; 3. Verre de phare (81) II. DE, GR. III. FR, TR. (30) 23.11.2007; 000831649-0001; EM; 23.11.2007; 000831649-0002; EM; 23.11.2007; 000831649-0003; EM (45) 30.11.2008