21 of 22

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/065901 (15) 29.09.2004 (18) 29.09.2019
(22) 29.09.2004 (73) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart (DE) (86)(87)(88) DE (74) Sabine Gluthe Daimler AG, GR/VI - H512, 70546 Stuttgart (DE) (72) Peter Pfeiffer, Peterstaler Strasse 32, D-71034 Boeblingen (28) 1 (51) Cl. 12-16 (54) Steering wheel for vehicles / Volant pour véhicules (81) I. ES. II. BG, BX, CH, FR, GR, HU, IT, RO, UA. (30) 30.06.2004; 404 03 798.4; DE (45) 31.03.2005