4 of 66

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/079788 (15) 05.12.2012 (18) 05.12.2017
(22) 05.12.2012 (73) GRUPA TOPEX SP. Z O.O. SP. K., ul. Pograniczna 2/4, PL-02-285 Warszawa (PL) (86)(87)(88)(85) PL,EM (89) PL (74) Aleksandra Marcińska-Porzuc Kancelaria Patentowa ul. J. Słowackiego 5/149, PL-01-592 Warszawa (PL) (28) 4 (51) Cl. 32-00 (54) 1.-4. Logos / 1.-4. Logos / 1.-4. Logotipos (81) III. MD, TR, UA (45) 04.01.2013