8 of 25

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/072911 (15) 19.01.2010 (18) 19.01.2015
(22) 19.01.2010 (73) SOLER & PALAU RESEARCH, S.L.U., Llevant, 4 Pol. Ind. Llevant PARETS DEL VALLÉS, E-08150 BARCELONA (ES) (86)(87)(88)(85) ES,EM (89) EM (74) A&B GRUPO ASESOR INDUSTRIAL, S.L. (Mr. Mikel Veiga Serrano) Avda. Lehendakari Aguirre 44, E-48014 BILBAO - VIZCAYA (ES) (28) 10 (51) Cl. 23-04 (54) 1.-10. Ventilators / 1.-10. Ventilateurs (81) III. UA. (30) 27.07.2009; 1594532; EM (45) 28.02.2010