25 of 25

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/065634 (15) 10.05.2004 (18) 10.05.2009
(22) 10.05.2004 (73) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart (DE) (86)(87)(88) DE (74) Sabine Gluthe Daimler AG, GR/VI - H512, 70546 Stuttgart (DE) (72) Peter Pfeiffer, Diplom-Designer, Peterstaler Strasse 32, D-71034 Boeblingen; Gorden Wagener, Designer, Lerchenstrasse 84, D-70176 Stuttgart; Stephen Mattin, Diplom Designer, Eyachstrasse 33, D-71065 Sindelfingen (28) 2 (51) Cl. 26-06 (54) 1. Front light for vehicles; 2. rear light for vehicles / 1. Phare avant pour véhicules; 2. phare arrière pour véhicules (81) I. AN, EG, ES, ID, TN. II. BG, BX, CH, FR, HR, IT, KP, MD, ME, MK, RO, RS, UA. (30) Nos 1, 2: 27.01.2004; 40400408.3; DE (45) 30.11.2004