8 of 14

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/075975 (15) 28.01.2011 (18) 28.01.2016
(22) 28.01.2011 (73) "TOPEX SP. Z O.O." SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Pograniczna 2/4, PL-02-285 Warszawa (PL) (86)(87)(88)(85) PL,EM (89) PL (74) Aleksandra Marcińska-Porzuc Kancelaria Patentowa Ul. M. Dbrowskiej 9/57, PL-01-903 Warszawa (PL) (28) 1 (51) Cl. 09-03 (54) 1. Package / 1. Emballage / 1. Embalaje (81) III. MD, UA. (30) 01.08.2010; 001738709-0001; EM (45) 31.07.2011