5 of 19785

Enregistrements internationaux issus de demandes internationales régies exclusivement par l'Acte de 1934 /
International Registrations Resulting from International Applications Governed Exclusively by the 1934 Act /
Registros internacionales dimanantes de solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Acta de 1934

(11) 76682 (15) 26.10.1998 (18) 26.10.2013
(73) GINERART, S.L., Avda. Molinets, 31, E-46691 VALLADA (Valencia) (ES) (86)(87)(88) ES (74) MOLINA GARCIA, Mª Julia Moratin, 11, E-46002 VALENCIA (ES) (28) 1 (54) Sofa / Sofa (51) Cl. 06-01 (27) ouvert / open (81) I. BQ, CW, DE, FR, SX. (30) 29.07.1998; 143.337; ES (45) 30.04.1999