9 of 379

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/079735 (15) 14.09.2012 (18) 14.09.2017
(22) 14.09.2012 (73) VOLVO LASTVAGNAR AB, SE-405 08 Göteborg (SE) (86)(87) n/a (88) DE,EM (89) EM (74) Valea AB Lindholmspiren 5, SE-417 56 Göteborg (SE) (72) Asok GEORGE, Volvo 3p. Product Design, Dept. 26 800, Abn, SE-405 08 Göteborg (28) 8 (51) Cl. 26-06 (54) 1.-8. Lights for vehicles / 1.-8. Feux pour véhicules / 1.-8. Luces para vehículos (81) II. GR, MA. III. BW, DE, DK, FI, FR, NO, OA, TN, TR. (30) 20.03.2012; 002011965; EM (45) 28.12.2012