11 of 478

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/078033 (15) 26.03.2012 (18) 26.03.2017
(22) 26.03.2012 (73) KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven (NL) (86)(87)(88) BX,EM (85) EM (89) EM (74) Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 44, NL-5656 AE Eindhoven (NL) (72) Henning Sparre Solfeldt, living at Pile Alle 2A, Nødebo, 3480 Fredensborg, Denmark (28) 1 (51) Cl. 26-05 (54) 1. Led lamp / 1. Lampe à DEL / 1. Lámpara de led (81) III. CH, HR, NO, RS, TR, UA. (30) 29.09.2011; 001924143; EM (45) 28.09.2012