8 of 3312

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/066642 (15) 12.05.2005 (18) 12.05.2015
(22) 12.05.2005 (73) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart (DE) (86)(87)(88) DE (74) Sabine Gluthe Daimler AG, GR/VI - H512, 70546 Stuttgart (DE) (72) Prof. Peter Pfeiffer, Dipl-Designer, Peterstaler strasse 32, D-71034 Boeblingen (28) 2 (51) Cl. 12-16 (54) 1.-2. Wheels for vehicles / 1.-2. Roues de véhicules (81) II. BG, CH, GE, HR, KP, MD, ME, MK, RO, RS, SI, UA (46) 12.03.2006 (45) 31.03.2006