25 of 14201

Enregistrements internationaux issus de demandes internationales régies exclusivement par l'Acte de 1934 /
International Registrations Resulting from International Applications Governed Exclusively by the 1934 Act /
Registros internacionales dimanantes de solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Acta de 1934

(11) 76704 (15) 10.02.1999 (18) 10.02.2014
(73) AKABA, S.A., Kale Nagusia, 56, E-20160 LASARTE (Guipuzcoa) (ES) (86)(87)(88) ES (74) URIZAR BARANDIARAN, Miguel Angel Licenciado Poza, 56, E-48013 BILBAO (Vizcaya) (ES) (28) 2 (54) Sièges / Seats (51) Cl. 06-01 (27) ouvert / open (81) I. BJ, BQ, CH, CI, CW, DE, EG, FR, HU, ID, LI, MA, MC, SN, SR, SX, TN, VA (45) 30.04.1999