Tvistlösning för Domännamn i Toppdomänen .SE

Land / Landskod .SE
Land / Landsnamn Sverige
Domän Registry
Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se
(antagna av Registry)
Whois
Registreringsvillkor
(antagna av Registry)
Förfaranderegler
(antagna av Registry)
Ansökan eller Svar inskickade till WIPO

Allmänt

Sökanden

Innehavaren

Beslut

Anmärkningar:

Relevanta skillnader mellan förfarandet för .se och för Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) inkluderar följande:

- Medans UDRP är inskränkt till att endast skydda varumärken, Tvistlösning för Domännamn i Toppdomänen .se ämnar att skydda, utöver varumärken, även vissa andra rättigheter vilka har rättsgrund i Sverige.

- När en .se ansökan skickas in kan sökanden välja ett påskyndat förfarande. Det påskyndade förfarandet kommer endast att tillämpas i de fall då innehavaren har uteblivit med sitt svar och det erbjuder sökanden en möjlighet att få tillgång till ett snabbare förfarande.

- Språket som används under förfarandet är antingen svenska eller engelska.

- Förfarandet är endast elektroniskt.

- Förutsättningar för ansökan: se paragraf 3.1 i Registreringsvillkoren “Ansökan om registrering under toppdomänen .se står öppen för alla fysiska och juridiska personer som har ett person- eller organisationsnummer eller som kan identifieras genom registerbeteckning i register fört av myndighet, eller av organisation med myndighetsliknande uppgift.”